Thursday, July 23, 2009

CABARAN TERHADAP DAKWAH


1. Cabaran Islamophobia
2. Cabaran Fahaman Sekularisme.
3. Cabaran Kuasa Politik yang Semakin Undemocratic
4. Cabaran Undang-Undang dan Akta Draconian
5. Cabaran Kepimpinan dan Pemimpin yang korup
6. Cabaran Media Massa yang Tidak Bertanggongjawab dan Kurang Beretika.
7. Cabaran Pendidikan Sekular
8. Budaya Barat
9. Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
10. Kuasa Penjajah dan Zionist
11. Kristianisasi
12. Globalisasi
13. Kuasa Agensi Agama yang disalahgunakan.
14. Kemiskinan dan Kepapaan
15. Masyarakat Majmuk
16. Kepelbagaian wadah dan wahana dakwah yang belum diselaraskan dengan berkesan.
17. Kekurangan Tenaga Manusia yang terlatih


LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI CABARAN


1. Seluruh Jentera informasi Islam Perlu Berperanan
2. Dedahkan Kebatilan Fahaman Sekularisme
3. Memperkasa Perjuangan Melindungi amalan politik yang telus dan Demokratik
4. Mempastikan Kesaksamaan Undang-Undang dan Akta-Akta
5. Menyedia dan melantik Para Pemimpin yang Soleh bertakwa dan Amanah
6. Reformasi Media Massa
7. Memantap dan Meningkatkan Mutu Pendidikan Berteraskan Islam
8. Membentuk dan Mengamalkan Dasar Budaya yang Sihat
9. Meningkatkan Penguasan Teknologi Informasi, komunikasi dan lain-lain
10. Mengenalpasti Perencanaan dan Tipudaya Penjajah dan Zionist
11. Mengukuhkan Jentera dan Agenda Dakwah Islam Menentang Diayah Kristianisasi.
12. Bersama Menghadapi Dampak Positif dan Negatif Globalisasi
13. Reformasi Institusi dan Agensi Islam Kerajaan
14. Meningkatkan Kesentosaan, Membasmi kemiskinan dan Mengwujudkan Peluang Pekerjaan.
15. Memanfaatkan Aspek Positif Masyarakat Berbilang Kaum
16. Penyelarasan Kuasa NGO Islam
17. Mengwujudkan Pusat Latihan Kepakaran dan Kepimpinan Islam yang Canggih

No comments:

Post a Comment